Iaido-Seminar mit Detlef Uedelhoven Sensei, 7. Dan Iaido Renshi